Tiwahe Wydawnictwo
  +48 514 909 849      kontakt@tiwahewydawnictwo.pl  

Matematyka od podstaw

Nauka matematyki w szkole nie jest pierwszą formą edukacji matematycznej. Dużo wcześniej w domu rodzinnym dziecko powinno nabyć wiele ważnych umiejętności:

• wyszukiwania przedmiotów, które można policzyć oraz liczenia tychże przedmiotów według określonych zasad
• ustalenia gdzie jest więcej a gdzie mniej poprzez przeliczenie lub łączenie w pary
• klasyfikowania przedmiotów z najbliższego otoczenia według określonej cechy
• szeregowania
• określania położenia przedmiotów względem drugich
• określania czasu
• określania wyniku dodawania i odejmowania.


Te i inne umiejętności powinny być nabyte podczas wykonywania czynności w czasie i przestrzeni na realnych przedmiotach. Podczas tych działań dokonuje się porównywanie - czyli wykrywanie i określanie różnic między przedmiotami i zjawiskami. Dzieci często pozbawione są tych możliwości. Rodzice mniej uwagi poświęcają czynnościom związanym z matematyką oraz językowi matematycznemu.

Seria pomocy dydaktycznych „Tiwahe - matematyka od podstaw” pomaga w sposób uporządkowany wyrównać braki z wcześniejszego okresu. Ćwiczenia zostały skonstruowane tak aby ułatwić dzieciom przejście z poziomu czynności na konkretach na poziom reprezentacji obrazkowej. Dziecko DZIAŁA podając, przesuwając, nakładając, wycinając, naklejając, zakrywając różne elementy.


„Tiwahe - matematyka od podstaw” jest przeznaczona dla wszystkich dzieci rozwijających się prawidłowo oraz dla dzieci z różnego typu zaburzeniami, m.in.:


• Autyzmem
• Zespołem Aspergera
• Afazją
• Alalią
• Zespołem Downa
• Wadami genetycznymi
• Zespołem Angelmana
• Mózgowym Porażeniem Dziecięcym.


155.00 zł
Dodaj do koszyka
155.00 zł
Dodaj do koszyka
85.00 zł
Dodaj do koszyka
135.00 zł
Dodaj do koszyka
85.00 zł
Dodaj do koszyka
155.00 zł
Dodaj do koszyka
125.00 zł
Dodaj do koszyka
78.00 zł
Dodaj do koszyka
75.00 zł
Dodaj do koszyka
135.00 zł
Dodaj do koszyka
125.00 zł
Dodaj do koszyka
125.00 zł
Dodaj do koszyka
112.00 zł
Dodaj do koszyka
125.00 zł
Dodaj do koszyka
125.00 zł
Dodaj do koszyka